Expertise, verzekering, taxatie

diensten | 26/1/2017 | Eén minuut leestijd

Wij kunnen als adviseur/expert in opdracht van verzekeringsbedrijven of bij nalatenschappen officiële taxaties, waardebepalingen en bestekken opmaken om de dossiers te vervolledigen.

Maar ook voor de privésector kunnen wij ten gepaste tijde uw kostbare tapijten herevalueren.