The renowned illustrator Jeanne Detallante and Ashtari Carpets

By Wendy Guns | ashtari in de pers | 30/1/2024 | 5 minuten leestijd

Carpet of Eden The Antwerp carpet house Ashtari Carpets has long wanted to create a modern interpretation of the Garden of Eden. The Parisian illustrator Jeanne Detallante turned out to be the ideal match for this.

Knack Weekend reportedly played a role in this collab? Jeanne Detallante: “That’s right. It was Ruth Goossens, the editor-in-chief of Knack Weekend, who introduced us. I had already made illustrations for the magazine in the past and she knew that Ashtari often collaborates with external designers.” Wendy Guns, creative director at Ashtari: “The carpet house of Reza Ashtari and his father has been around for more than fifty years. While in the past mainly classical Persian carpets were sold, today we offer an almost exclusively modern collection. In the past we have already worked with designers such as Christian Wijnants, Tim Van Steenbergen and Muller Van Severen, because we find it inspiring to mix carpet knotting with other crafts. When I got to know Jeanne and her work, I was very fascinated by the way she portrays everything.”

This collaboration resulted in a modern interpretation of the Garden of Eden. Wendy: “Old Persian Tabriz carpets are gigantic tableaus on which you see heavenly gardens full of beautiful flowers. I wanted to make a modern interpretation of that. The idea had been in my head for a long time, but I had never found the right implementation for it until now.” Jeanne: “When Wendy and Reza showed me such a classic carpet, I was immediately inspired. The carpet was a mix between illustration and patterns, a variation that I often play with myself. I love taking on different challenges, whether it’s illustrations for a magazine, or prints for accessories like the ones I designed for Prada. A carpet is certainly a rewarding object, because it is almost a kind of work of art.”

How do you translate such a colorful illustration into a finished carpet? Wendy: “After Jeanne had finished her design, we split up all the color areas and started looking for the right wool for each color area. Because the drawing is very bombastic, we decided to stick with pure sheep’s wool so that it remained soft and simple in texture. In total there are no fewer than thirty-three colors in it, which was quite a bit of work for the weavers to implement.”

Jeanne: “It was fantastic to see how the carpet came to life thanks to the rest of the team. As an illustrator you are very solitary, so it was nice to be part of a collective process. I was very touched when I saw the end result. Unfortunately, I don’t have the space in my apartment to hang one without tearing out my floor. So we are still working on a smaller version.” (laughs)

The limited edition carpets are made to order. Can be viewed in the Ashtari showroom, Oudeleeuwenrui 8A, Antwerp, ashtaricarpets.com

Tapijt van Eden

Het Antwerpse tapijtenhuis Ashtari Carpets wilde al langer een moderne interpretatie van het Hof van Eden creëren. De Parijse illustratrice Jeanne Detallante bleek daar de ideale match voor. JL

Naar verluidt heeft Knack Weekend een rol gespeeld in deze collab? Jeanne Detallante: “Dat klopt. Het was Ruth Goossens, de hoofdredacteur van Knack Weekend, die ons aan elkaar heeft voorgesteld. Ik had in het verleden al illustraties gemaakt voor het magazine en ze wist dat Ashtari vaak samenwerkt met externe ontwerpers.” Wendy Guns, creative director bij Ashtari: “Het tapijtenhuis van Reza Ashtari en zijn vader bestaat al meer dan vijftig jaar. Terwijl er vroeger vooral klassieke Perzische tapijten verkocht werden, bieden we vandaag een bijna uitsluitend moderne collectie aan. In het verleden werkten we al samen met ontwerpers als Christian Wijnants, Tim Van Steenbergen en Muller Van Severen, omdat we het inspirerend vinden om die tapijtknoopkunst te mengen met andere ambachten. Toen ik Jeanne en haar werk leerde kennen, was ik heel gefascineerd door de manier waarop ze alles in beeld brengt.”

Deze samenwerking resulteerde in een moderne interpretatie van het Hof van Eden. Wendy: “Oude Perzische Tabriz-tapijten zijn gigantische tableaus waarop je paradijselijke tuinen ziet vol prachtige bloemen. Ik wilde daar graag een moderne interpretatie van maken. Het idee zat al lang in mijn hoofd, maar ik had er tot nu nog nooit de juiste uitvoering voor gevonden.” Jeanne: “Toen Wendy en Reza me zo’n klassiek tapijt toonden, was ik eigenlijk meteen geïnspireerd. Het tapijt was een mix tussen illustratie en patronen, een variatie waar ik zelf vaak mee speel. Ik hou ervan om verschillende uitdagingen aan te gaan, of het nu illustraties zijn voor een magazine, of prints voor accessoires zoals die ik voor Prada ontwierp. Een tapijt is al helemaal een dankbaar object, want het is bijna een soort kunstwerk.”

Hoe vertaal je zo’n kleurrijke illustratie naar een afgewerkt tapijt? Wendy: “Nadat Jeanne haar ontwerp klaar was, hebben we alle kleurvlakken opgesplitst en zijn we op zoek gegaan naar de juiste wol voor elk kleurvlak. Omdat de tekening erg bombastisch is, besloten we het bij pure schapenwol te houden zodat het zacht en simpel bleef qua textuur. In totaal zitten er maar liefst drieëndertig kleuren in verwerkt, wat voor de wevers wel wat werk was om te zetten.”

Jeanne: “Het was fantastisch om te zien hoe het tapijt dankzij de rest van het team tot leven kwam. Als illustrator ben je heel solitair, dus het was leuk om deel uit te maken van een collectief proces. Ik was erg ontroerd toen ik het eindresultaat zag. Helaas heb ik in mijn appartement de ruimte niet om er een op te hangen zonder mijn vloer te moeten uitbreken. We werken dus nog aan een kleinere versie.” (lacht)

De gelimiteerde oplage tapijten wordt op bestelling gemaakt. Te bezichtigen in de showroom van Ashtari, Oudeleeuwenrui 8A, Antwerpen, ashtaricarpets.com