Collaboration Parisian illustrator Jeanne Detallante x Ashtari Carpets

By Wendy Guns | design stories | 29/4/2021 | 4 minuten leestijd

Wendy Guns: “Ik heb Jeanne Detallante leren kennen bij ons in de zaak via een gemeenschappelijk contact binnen de artistieke wereld. Tijdens onze eerste ontmoeting waren we beiden erg gecharmeerd door elkaars werk. Zij had een fascinatie voor de tapijten / ontwerpen en de tapijtknoopkunst. En wij hadden een affiniteit voor haar illustraties. Er was ook een wederzijds vertrouwen van in het begin en we konden het erg goed met elkaar vinden. Het klikte direct…

Jeanne Detallante is een Parijse illustrator en beeldend kunstenaars die in Brussel woont. Ze is de illustrator van Prada, Vogue, American Express, AMI, Diptyque, Miu Miu, The New York Times, The New Yorker, Vanity Fair … Haar werk speelt met alles wat met bohemien te maken heeft, door middel van verontrustende en fascinerende droomwerelden terwijl ze visuele signalen uit de jaren 60. Haar onderwerpen zijn vaak ontleend aan mythen, sprookjes en high-end modebladen. Deze worden dan meestal tegen uitgesproken kleurrijke, abstracte of surrealistische achtergronden geplaatst. Haar esthetiek varieert van verfijnd tot grotesk. De opvallende, kleurrijke en toch surrealistische stijl van Jeanne resoneert echt met de tijd en is gemaakt in opdracht van klanten van heinde en verre.

Ik heb altijd een grote liefde gehad voor de oude Perzische Tabriz tapijten waar de Paradijstuin vaak een centraal thema was. We liepen dan ook geruime tijd rond met het idee om een “New Garden of Eden” te creëren. Toen ik Jeanne leerde kennen en hiermee ook haar prachtige illustraties en werk kon bewonderen, wist ik dat zij de geschikte ontwerpster was om een nieuwe moderne interpretatie van de Garden of Eden te maken. Carte Blanche, vertrekkend van een wit blad… in haar eigen stijl. Een tapijt, exclusief ontworpen door JEANNE DETALLANTE en geproduceerd door Ashtari Carpets.

Het ontwerp combineert twee werelden… de traditionele Perzische thema’s / motieven en figuren in een hele hedendaagse vorm en eigen stijl weergegeven. Door zijn grote afmetingen 370 x 270 heeft het ook een enorme kracht. Het is een kleurexplosie, een ontdekking … een beleving…

Wendy Guns: “I got to know Jeanne Detallante at our place through a common contact within the artistic world. During our first meeting we were both very charmed by each other’s work. She had a fascination for carpets / designs and carpet knotting art. And we had an affinity for her illustrations. There was also a mutual trust from the beginning and we got along very well. We connected immediately …

Jeanne Detallante is a Parisian illustrator and visual artist living in Brussels. She is the illustrator of Prada, Vogue, American Express, AMI, Diptyque, Miu Miu, The New York Times, The New Yorker, Vanity Fair … Her work plays with all things bohemian, through disturbing and fascinating dream worlds while taking visual cues from the 60s. Her subjects are often drawn from myths, fairy tales and high-end fashion magazines. These are usually placed against distinctly colorful, abstract or surreal backgrounds. Her aesthetics range from refined to grotesque. Jeanne’s striking, colorful yet surreal style really resonates with the times and was commissioned by clients from far and wide.

I always had a great love for the old Persian Tabriz carpets where the Paradise Garden was often a central theme. We therefore had the idea of ​​creating a “New Garden of Eden” for quite some time. When I met Jeanne and was able to admire her beautiful illustrations and work, I knew she was the right designer to create a new modern interpretation of the Garden of Eden. Carte Blanche, starting from a white sheet… in her own style. A carpet exclusively designed by JEANNE DETALLANTE and produced by Ashtari Carpets.

The design combines two worlds… the traditional Persian themes / motifs and figures are displayed in a very contemporary form and own style. Due to its large dimensions 370 x 270 it also has enormous power. It is a color explosion, a discovery … an experience …